Servicii oferite

PRELUCRARE :
– culegere text
– scanare
– concepţie grafică
– tehnoredactare computerizată

EDITARE :
– cărţi
– reviste
– pliante
– afişe
– coli cu antet
– imprimate
– cataloage publicitare
– broşuri

TIPAR :
– alb – negru
– color
– policromie A3

LEGĂTORIE :
– broşare
– capsare
– lipire
– fălţuire
– biguire

„Cartea e un univers secret, creat de un om înzestrat cu geniu.” (Voltaire)